logo

 

 

 

 

 

 

USŁUGI INWESTYCYJNO-
BUDOWLANE

 

napisz do nas

 

 

 

strzałka

5808781orig
4265491orig
2096251orig

 

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH - WARSZAWA GDYNIA

Firma Usługowo-Handlowa BLOCK świadczy usługi inwestycyjno-budowlane od 1992 roku. Działamy głównie na rynku warszawskim i gdyńskim – główna siedziba biura mieści się pod Warszawą w Konstancinie Jeziornej, zaś druga w Gdyni.

W swoich strukturach skupiamy fachowców w branży obsługi inwestycji budowlanych. Cenimy wiedzę teoretyczną, praktyczne umiejętności, kreatywność oraz otwartość na nowe trendy i potrzeby klientów. W codziennej pracy kierujemy się profesjonalizmem i elastycznością, dostosowując ofertę do wymagań rynkowych.


OFERTA

Obsługa inwestycji budowlanych

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych od planowania do zasiedlenia.

Oferujemy usługi budowlane w następującym zakresie:

  • doradztwo budowlane,
  • nadzór budowlany, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego wszystkie branże,
  • opina techniczna budynku,
  • przegląd techniczny budynku,
  • likwidacja szkód budowlanych,
  • projektowanie w tym adaptacja projektów powtarzalnych i adaptacja wnętrz,
  • obsługa prawna zakresu budownictwa,
  • obsługa inwestycyjna – inwestor zastępczy,
  • przygotowanie inwestycji, wycena i kalkulacja kosztów inwestycji,
  • organizacja budowy.

Doradztwo z zakresu budownictwa projektowe, wykonawcze, prawne, opinie techniczne.

- projektowe dotyczące:
              - wyboru projektu powtarzalnego,
              - przystosowania projektu do warunków zabudowy,
              - przystosowanie inwestycji do warunków Inwestora,
              - analizy kosztów inwestycji,
              - procedur związanych z realizacją projektu,

- wykonawcze:
             - dostosowanie rodzaju materiału budowlanego w zależności do współzależności wzajemnej, wymagań i możliwości Inwestora oraz                         warunków
                technicznych,
             - doboru wykonawcy i metod prowadzenia inwestycji,
             - procedur związanych z realizacją i zakończeniem inwestycji,
             - sposób prowadzenia nadzoru technicznego nad wykonywaniem robót budowlanych,


- prawne:
                - przygotowanie i postępowanie administracyjne przed przystąpieniem do inwestycji,
                - postępowanie formalno – prawne w trakcie realizacji inwestycji,
                - zakończenie inwestycji zgodnie z wymogami prawa.

 

Nadzór budowlany:

             - kierownik budowy,
             - inspektor nadzoru inwestorskiego,
             - branżowi inspektorzy nadzoru.

Opina techniczna budynku:

           - inwentaryzacja przy braku projektu, jako wstępny element                     rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania,
           - opnie na temat stanu technicznego budynku lub lokalu, jako                   wstępny element rozbudowy, przebudowy lub zmiany                               sposobu użytkowania,
           - opiniowanie wytrzymałości budynku lub jego elementów,
           - przegląd techniczny budynku, wymagane przeglądy okresowe,                        opiniowanie stanu technicznego budynku. 

Obsługa prawna inwestycji:

          - wystąpienia do urzędów i instytucji przed przystąpieniem do                realizacji, zgodnie z Prawem Budowlany i odpowiednimi                            rozporządzeniami,
          - występowanie w sprawach problematycznych,
          - uzyskanie dokumentów formalno- prawnych do zakończenia                           inwestycji i przystąpienia do użytkowania.

Obsługa inwestycji – inwestor zastępczy:

- przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przed    rozpoczęciem inwestycji:
            - wystąpienia o warunki formalno techniczne,
            - uzyskanie dokumentów uprawniających do rozpoczęcia                            inwestycji,
            - analiza kosztów inwestycji,                          
            - przygotowanie od strony wykonawczej, wybór wykonawcy                             negocjacje, umowa,
- obsługa techniczna inwestycji:
            - nadzór techniczny nad realizacją inwestycji,
            - kontrola inwestycji pod względem dokumentacji bieżącej,
            - nadzorowanie robót wykończeniowych,
- kontrola kosztów inwestycji,
- rozliczenie finansowe i techniczne inwestycji,
 - przygotowanie procedur odbiorowych,
- odbiór techniczny i formalny inwestycji
 - przekazanie inwestycji do użytkowania.by edytować.

 

Likwidacja szkód budowlanych:

             - wizja lokalna z protokołem z przeglądu z fotografiami,
             - wycena szkody,
             - opis i opinia techniczna.

Projektowanie usługi w zakresie:

             - ustalenia koncepcji i wykonanie projektu budowlanego                              indywidualnego,
             - doboru projektu powtarzalnego, zgodnego z wymaganiami                      Inwestora, z warunkami zabudowy bądź miejscowym                                  planem zagospodarowania przestrzennego,
             - doboru projektu z dostosowaniem do powierzchni i kształtu                 działki,  materiału z jakiego na być wykonany,
             - adaptacji projektu powtarzalnego z dostosowaniem do                             potrzeb Inwestora, wytrzymałości podłoża,
             - wykonania projektu zagospodarowania działki,
             - wykonanie projektu aranżacji wnętrz, 
             - wykonanie projektu zieleni.

Przygotowanie inwestycji budowlanej:

             - konsultacje wstępne, doradztwo, projektowanie, prezentacja                 projektów powtarzalnych, wybór technologii i materiału do                    budowy,        
             - informacje i porady natury administracyjno prawnej, jakie                       należy  spełnić w celu realizacji inwestycji,
             - przygotowanie analizy kosztów i sposobu finansowania                           inwestycji,
             - zakup projektu powtarzalnego lub przygotowanie koncepcji                   projektu,
             - adaptacja projektu powtarzalnego,
             - pomoc lub załatwienie spraw administracyjnych                                             koniecznych do  uzyskania warunków zabudowy, i decyzji o                     pozwoleniu na budowę  lub równoprawnej.

Realizacja inwestycji budowlanej:

             - uczestnictwo w wyborze wykonawcy,
             - organizacja budowy,
             - nadzór techniczny budowy,
             - nadzór nad realizacją harmonogramu budowy,
             - odbiór budowy, przyjęcie robót budowlanych od                                           wykonawcy

 

Zrealizowane inwestycje:

            - nadzór obiektu zabytkowego w centrum Warszawy,
            - nadzór nad budową osiedla mieszkalnego w Nowej Iwicznej,
            - nadzór nad budową biurowca w Starej Iwicznej,
            - przygotowanie inwestycji budowy biurowca w Warszawie, przygotowanie dokumentacji przetargowej, współpraca z biurem                                      projektowym Jems Architekci,
            - inwestor zastępczy nad realizacją inwestycji budynku użytkowego jako budynek inteligentny.według projektu Jems Architekci, obiekt                Lokalizacja Konstancin-Jeziorna, - przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w Warszawie "Dom przyszłości" – inwestycja                            konkursowa wydawnictwa Murator, według projektu JEMS Architekci,
            - nadzór techniczny nad rozbudową fabryki kosmetyków "Avon" w Garwolinie,
            - nadzór nad wykonywaniem budowy osiedla domów wielorodzinnych w Kolonii (Niemcy),
            - nadzór budowy wielorodzinnego domu w centrum Berlina, nadzór wykonawczy odcinka robót konstrukcyjnych budowy szkoły                                oficerskiej w Dreźnie.

Zapraszamy do współpracy.

 

1968672orig
2881209orig
8068736orig
68356orig

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.